Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Για την σύναψη σύμβασης έργου για τη δημιουργία και λειτουργία portal στα πλαίσια της πράξης δίκτυο ανάδρασης για την απασχόληση στον τριτογενή τομέα N. Kαβαλας με κωδικό ΟΠΣ 376946.

pdf

Εκτύπωση