Προς Τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 23012  Kαβάλα 26-3-2020
 

Προς
Τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας
Υπ’ όψη Προέδρου
κας  Μανώλη Παναγιώτα

Κυρία Πρόεδρε,

Σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες που ζούμε όλοι, η αλληλεγγύη και η στήριξη της κοινωνικής συνοχής είναι απαραίτητες. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Καβάλας ανταποκρινόμενο στην ανακοίνωσή σας για οικονομική βοήθεια προκειμένου να συμβάλλουμε στον αγώνα σας κατά του κορωνοϊού κατέθεσε χρηματικό ποσό στον λογαριασμό (ΙΒΑΝ: GR550172245005245099314908) ως ένδειξη αναγνώρισης του αγώνα σας.  Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω βοήθεια αν χρειαστείτε.

Με τιμή

Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ

Εκτύπωση