2004

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ


Με πρωτοβουλία του  το Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας που πιστεύει πως η ανάπτυξη συνεργασίας με συνδικαλιστικά όργανα της Τουρκίας  (DISK – Συνομοσπονδία των Προοδευτικών Εργατικών Κέντρων της Τουρκίας   και   KESK -   Συνομοσπονδία των Εργατικών Κέντρων των Δημοσίων Υπαλλήλων της Τουρκίας) θα προσδώσει αμοιβαίο όφελος στον τομέα της ενημέρωσης, πληροφόρησης, συνεργασίας και σύσφιξης σχέσεων προτείνει σ’ αυτά αρχή συνεργασίας σε θέματα σύγκλισης, Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας, τήρησης κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας για το καλό των εργαζομένων, των τόπων και των κοινωνιών των δυο κρατών.
Πραγματοποιείται επίσκεψη από αντιπροσωπεία του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο του 2004.
Τον Φεβρουάριο του 2004 αποστολή του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας επισκέπτεται την Σόφια της Βουλγαρίας προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας Βουλγαρικών Συνδικάτων για να συζητήσουν θέματα προώθησης τουρισμού.

  

Εκτύπωση