2004

ΗΜΕΡΙΔΑ 12/5/2004 ΣΤΟ Ε.Υ.Κ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ»


Πραγματοποιείται ημερίδα με σκοπό την προσπάθεια να βρεθούν αποτελεσματικότεροι τρόποι οργάνωσης, συντονισμού και να αναζητηθούν νέες μορφές δράσεις, νέοι τρόποι κινητοποίησης αυτών που εκπροσωπεί το συνδικαλιστικό κίνημα, συλλογικές εργασίες κινητοποιημένων ανθρώπων, να τεθούν στην συλλογική προσπάθεια νέοι τρόποι επεξεργασίας σχεδίων και υλοποίησή τους.

Εκτύπωση