2004

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας γνωρίζοντας ότι σε πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχει συγκεκριμένος  τρόπος αναζήτησης ειδικοτήτων (προσωπικό) όπως δεν υπάρχει και συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις που διαπιστώνονται στην κατάρτιση προσωπικού, ζήτησε τη συνεργασία του ΟΑΕΔ προκειμένου να πραγματοποιηθεί συζήτηση – κατάληξη για τα δυο παραπάνω μείζονα ζητήματα. Η συζήτηση αυτή διεξάγεται στο ξενοδοχείο ΩΚΕΑΝΙΣ στις 13 Δεκεμβρίου 2004 και συμμετέχει ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΟΑΕΔ  κ. ΔΑΝΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ Καβάλας καθώς  και Εκπρόσωποι Εργοδοτών της περιοχής μας.

  

Εκτύπωση