2005

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ


Πραγματοποιούνται δυο συσκέψεις,  η πρώτη σύσκεψη στις 22 Οκτωβρίου 2005 και η δεύτερη στις 9 Δεκεμβρίου 2005,  στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας με σκοπό την επιλογή του τόπου ανέγερσης νέου κτιρίου του ΙΚΑ στην πόλη της Καβάλας όπου θα στεγαστούν οι Υγειονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες. Η  τελική πρόταση των εμπλεκομένων φορέων του Ν. Καβάλας θα σταλεί εγγράφως στον Υφυπουργό Απασχόλησης και κοινωνικής Προστασίας κ. Γιακουμάτο Γεράσιμο.


Μετά τη συζήτηση συντάχθηκε ενιαίο κείμενο που υπογράφηκε από  τους φορείς καταγράφοντας τις τελικές προτάσεις  και εστάλη στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  προκειμένου ο Υπουργός, όπως δεσμεύτηκε, να προχωρήσει στην ανέγερση νέου κτιρίου.  Η πρόταση του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας για το στεγαστικό πρόβλημα της Καβάλας είναι το παρακάτω κείμενο και σ’ αυτό
συμφώνησαν  οι φορείς. Δεν εξέφρασαν γραπτή άποψη το Νομαρχιακό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας.

το κείμενο της πρότασης

Εκτύπωση