2007

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ Η/Υ & ΑΓΓΛΙΚΑ


Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. έγινε κατάρτιση συνδικαλιστών για την εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας & χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 

Εκτύπωση