2007

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΣΕΕ


Εκλέγεται ο Πρόεδρος του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας κ. Παναγιώτης Τιάκας στο Δ.Σ. της ΓΣΕΕ.
 

Εκτύπωση