2007

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ Β.Φ.Λ.


Παρεμβάσεις έκανε το Ε.Υ.Κ. με σκοπό τη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στη Β.Φ.Λ. σχετικά με την λειτουργία του εργοστασίου.
 

Εκτύπωση