logo

2008

Άρθρο προέδρου του Ε.Υ.Κ. για τις σχέσεις εργαζομένων – εργοδοτών

 

Παρέμβαση με άρθρο του ενόψει του 12% έκανε ο Πρόεδρο του Ε.Υ.Κ. κ. Παναγιώτης Τιάκας όπου αναφέρεται σ’ ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων των Εργαζομένων – Εργοδοτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει ως εξής:

«Προσφάτως επισκέφθηκα τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης κ.  Σταμάτη Δημήτρη για να του εκφράσω το παράπονο αλλά και την άποψη ότι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ως Κυβερνήτης της Περιφέρειας οφείλει να συζητά και να διαβουλεύεται και με τους εκπροσώπους των Εργαζομένων της Περιφέρειας εκτός των Εργοδοτών – Νομαρχών και Δημάρχων. Παραλλήλως του ζήτησα την συνδρομή του προκειμένου να συμβάλλει στην άποψη που υποστηρίζω και αφορά την συνεργασία των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των εκπροσώπων των Εργοδοτών και των εκπροσώπων των Εργαζομένων για δημιουργία «κουλτούρας»συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη, την απασχόληση αλλά και την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων διαφόρων περιοχών.

Οι ισχυρισμοί μου στηρίχθηκαν στα παρακάτω επιχειρήματα:

Α) Πρέπει μεταξύ αυτών των φορέων (Εκπρόσωποι Εργαζομένων – Εργοδοτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) να δημιουργηθούν συμπλέγματα συνεργασιών με σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου και σχέσεων μεταξύ τους. Στόχος θα είναι η οικοδόμηση μιας τοπικής συνεργασίας με ενίσχυση των τοπικών δομών και δεσμών, ώστε να
αντιμετωπιστούν έξυπνα και οργανωμένα οι τοπικές αδυναμίες και να ενισχυθούν τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Β) Μεταξύ αυτών των φορέων πρέπει να δοθεί έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την μάθηση της μάθησης και της προσαρμογής, τις αποφασιστικές συνιστώσες του δυναμικού ανταγωνισμού. Πετυχημένες περιοχές στην Ευρώπη με υψηλή πυκνότητα «έξυπνων» ανθρώπων και θεσμών έχουν καταγράψει ξεχωριστές επιτυχίες.

Γ) Κινητοποίηση και διεύρυνση της τοπικής θεσμικής βάσης.

Εκτός από την τάση για ενίσχυση των αρμοδιοτήτων, των πόρων και της οικονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και διαφοροποιεί την προοδευτική από την συντηρητική πολιτική είναι η απάντηση στο ερώτημα της πολιτικής επιστήμης ποιος και πώς παίρνει τις αποφάσεις.  Εάν η απάντηση κινείται στο πλαίσιο της επιδίωξης της περιφερειακής ή τοπικής αυτονομίας μέσω της αντικατάστασης του Κράτους από τον τοπικό κορπορατισμό, όπου η εξουσία βρίσκεται στα χέρια μιας τοπικής ελίτ αξιωματούχων, δημάρχων και εργοδοτών με αυξημένη ισχύ λόγω ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου πελατειακών σχέσεων, τότε, οι πιθανότητες είναι αυτή η ελίτ, ακριβώς επειδή δρα ως ελίτ με διάφορα συμφέροντα, θα δράσει ανασχετικά στην κινητοποίηση τοπικών παραγόντων. Το στοίχημα για την προοδευτική συνεργασία των φορέων είναι να ανοίξει διόδους για την κινητοποίηση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων όλων των κοινωνικών ομάδων. Αυτό μπορεί να γίνει με την οικοδόμηση νέων θεσμικών πρακτικών που θα επεκτείνουν την ευθύνη συνεργασίας πέρα από τους επαγγελματίες πολιτικούς, στους αντιπροσώπους των παραγωγικών και κοινωνικών ομάδων.

Τα επιχειρήματά μου δεν αναφερόταν σε αφηρημένα οράματα για το μέλλον. Η Ευρώπη είναι γεμάτη από παραδείγματα περιοχών που συνδυάζουν υψηλή οικονομική ανάπτυξη μ’ ένα δημόσιο χώρο, τον οποίο οι πολίτες και οι φορείς των παραγωγικών και κοινωνικών εκπροσώπων θεωρούν  ότι πραγματικά μοιράζονται, κυριαρχεί η συμμετοχική πολιτική, το ειλικρινές και ενεργό ενδιαφέρον για τις κοινές υποθέσεις και τις αγωνίες για μικρότερες ανισότητες μεταξύ των πολιτών.  Οι προοδευτικές πολιτικές για την τοπική ανάπτυξη δεν μπορούν να νοηθούν χωρίς τον διαρκή αγώνα ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτός είναι ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας στον οποίο οι εκπρόσωποι των Εργαζομένων – Εργοδοτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Οι τοπικοί φορείς αν θέλουν να πετύχουν την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, επιβάλλεται να συνεργαστούν και να αναπτύξουν καινοτόμα προγράμματα κοινωνικής οικονομίας. Η αντίληψη που έχουν οι περισσότεροι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εργοδοτών να αντιλαμβάνονται την ενδυνάμωση του τοπικού επιπέδου ως μια διαδικασία διεκδίκησης πόρων από το Κεντρικό Κράτος είναι
εσφαλμένη. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την σημασία των πόρων, οφείλω να τονίσω ότι η σύγχρονη οπτική της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεργασίας εμπιστοσύνης και συμμετοχής ως αποφασιστικού στοιχείου κινητοποίησης και αποτελέσματος.

Κλείνοντας θέλω να πω ότι ο γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας άκουσε με ενδιαφέρον την άποψη. Αναμένουμε τα αποτελέσματα.»

Εκτύπωση Email