2009

Καταναλωτική Οργάνωση Εργαζομένων Ν. Καβάλας

alt  alt

 altalt

 Η νεοσυσταθείσα Γραμματεία Καταναλωτικού Κινήματος Εργαζομένων Ν. Καβάλας με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας κ. Τιάκα Παναγιώτη, συμμετείχε στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την Γ.Σ.Ε.Ε. στην Αθήνα στις 11/4/09 στο ξενοδοχείο Divani Caravel με θέμα: «Η κοινωνική αυτοοργάνωση της μίσθωσης Εργασίας».

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η συγκρότηση του κοινού συνδικαλιστικού και καταναλωτικού μετώπου πάλης του κόσμου της μισθωτής Εργασίας στις επιπτώσεις της κρίσης αλλά και η παρέμβασή της, προκειμένου η έξοδος από την κρίση όχι μόνο να μην γίνει εις βάρος των εργαζομένων αλλά να κατευθυνθεί προς τη διαμόρφωση ενός νέου δικαίου και διατηρήσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που να βασίζεται πάνω στη νέα τεχνολογία παραγωγής και τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας στην αξιοποίησή του. Στην ημερίδα υπεγράφη το καταστατικό ίδρυσης του Συλλόγου Κοινωνικής Οικονομίας και Κατανάλωσης και της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος από τα ιδρυτικά μέλη. Επίσης γνωστοποιήθηκε η διακήρυξη αξιών, αρχών και στόχων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας που αποσκοπεί να συμμετάσχει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των καταναλωτών.
Τα ιδρυτικά μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων εκκίνησαν από την διαπίστωση ότι το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής των καταναλωτών δεν εξαρτώνται μόνο από το εισόδημά τους όσο κι αν αυτό αποτελεί θεμελιώδη βάση, αλλά και από τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών σε σχέση με την ποιότητά τους, την αγοραπωλησία και την παροχή τους μέσω διάφανων συναλλαγών και δίχως την ύπαρξη καταχρηστικών πρακτικών εκ μέρους των προμηθευτών.
Τα ιδρυτικά μέλη αποφασιστικά και δυναμικά προχωρούν στις κατά τόπους συνδικαλιστικές οργανώσεις τους την εγγραφή νέων μελών προσεγγίζοντας συναδέλφους που εργάζονται στο εμπόριο, τις υπηρεσίες και σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας , με σκοπό την μαζικοποίηση του συλλόγου κοινωνικής οικονομίας και κατανάλωσης στο Νομό μας.

Από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας

Εκτύπωση