2009

Δημιουργία ιστοσελίδας του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας είναι στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσει την ιστοσελίδα της που είναι www.eykk.gr  και λειτουργεί από τις αρχές Φεβρουαρίου.
Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή όσοι ενδιαφέρονται και κυρίως οι Εργαζόμενοι τις δράσεις της Διοίκησης του Ε.Υ.Κ.
Παραλλήλως με την ένδειξη "Υποβολή Ερωτημάτων" βρίσκεται στην ιστοσελίδα χώρος όπου ο κάθε εργαζόμενος εχέμυθα και εμπιστευτικά θα μπορεί να θέτει κάθε ερώτημα προς τη Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας και να καταγγέλλει κάθε πρόβλημα ή παραβίαση της Εργατικής, Ασφαλιστικής και Υγειονομικής Νομοθεσίας με σκοπό την παρέμβαση της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας.

Εκτύπωση