2009

Σύσταση Γραμματείας Καταναλωτικού Κινήματος στο Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας προκειμένου να συμβάλλει στη υλοποίηση της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ προχώρησε στη σύσταση πενταμελούς Γραμματείας Καταναλωτικού Κινήματος αποτελούμενη από συνδικαλιστές του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας. Τα μέλη αυτά θα συμμετάσχουν σε ενημερωτική Ημερίδα που θα οργανώσει η Γραμματεία Καταναλωτικού Κινήματος της ΓΣΕΕ. Στην Ημερίδα  αυτή η Διοίκηση της ΓΣΕΕ καθώς και η Γραμματεία Καταναλωτικού Κινήματος, θα παρουσιάσουν το πλήρες σχέδιο για τη συγκρότηση  των αναγκαίων φορέων εκπροσώπησης των εργαζομένων, καθώς και των Εκπαιδευτικών Δράσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη  ενός μαζικού  και κοινωνικού καταναλωτικού κινήματος στη χώρα μας.

Εκτύπωση