logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 22998 Kαβάλα 12-3-2020

Όπως  γνωρίζετε, η κυβέρνηση υιοθέτησε κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού, ένα εκ των οποίων είναι η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού.  (ΦΕΚ Α55/11.03.2020).

Όπως θα δείτε, χρήση της άδειας αυτής μπορεί να γίνει για το διάστημα κατά το οποίο παραμένουν  κλειστά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) της χώρας και μέχρι τις 10.04.2020.

Σε περίπτωση που ο ένας εκ των δυο γονέων επιθυμεί να τη λάβει (εφόσον και οι δυο είναι εργαζόμενοι) και στις περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα λήψης άδειας.

Αναλόγως της απασχόλησης (ιδιωτικός, δημόσιος τομέας), θα εφαρμοστούν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της σχετικής πράξης.

Από το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας


pdfΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.pdf

Εκτύπωση Email

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 22996 Kαβάλα 9-3-2020

Η υπόθεση με την παύση της φιλοξενίας των τριών συνταξιοδοτικών σωματείων στο κτίριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας στην Καβάλα έχει ανοίξει μετά την ανάγκη χρησιμοποίησης των αιθουσών στο κτίριο του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας που είναι σε τέτοιες διαστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων  (μία από τις τρεις αυτές αίθουσες  είναι και αυτή που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τα συνταξιοδοτικά σωματεία). Μέχρι σήμερα παρά την πληθώρα αιτημάτων που είχαμε από συνταξιοδοτικά σωματεία να στεγαστούν μόνο αυτά τα τρία απολάμβαναν της εξυπηρέτησης – φιλοξενίας μας.

Γνωρίζουμε προς όλους πως η ευθύνη της διαχείρισης του κτιρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας είναι αποκλειστικής ευθύνης της εκάστοτε διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου.  Αυτό προβλέπεται με την Υπουργική Απόφαση (Εφημερίδα της Κυβέρνησης  Τεύχος 130/18-7-2018) και με την απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. καβάλας με απόφασή του και με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης αποφάσισε την αξιοποίηση των τριών αιθουσών γι’ αυτό και γνωστοποίησε από το Νοέμβρη του 2019 την απόφασή του στα φιλοξενούμενα σωματεία τα οποία αρνήθηκαν να σεβαστούν την μέχρι τώρα φιλοξενία, τους νόμους του κράτους και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας. Ξεκίνησαν παρεμβάσεις σε πολιτικά πρόσωπα του νομού και όχι μόνο με σκοπό να  ανατρέψουν τη νομιμότητα. Όποιοι από τους πολιτικούς παράγοντες ασχολήθηκαν έμαθαν τι ισχύει και τους σύστησαν να απομακρυνθούν. Δυστυχώς φαίνεται πως το πελατειακό σύστημα που έμαθαν να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τους επηρέασε τόσο πολύ που ελπίζουν μέσω αυτού να παραβιάσουν τη νομιμότητα. Ματαιοπονούν.

Από το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας


Εκτύπωση Email

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 22995 Kαβάλα 9-3-2020

Προς τα ΜΜΕ του Ν. Καβάλας

To Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Καβάλας σε συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ Καβάλα, (υπεύθυνη κα Κουκολιάτα) γνωστοποιεί στα σωματείο της δύναμής του και σε χώρους εργασίας εργαζομένων ότι βρίσκεται σε θέση αν του ζητηθεί να παρευρεθούν και να γνωστοποιήσουν τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να παίρνονται και να τηρούνται προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις εξάπλωσης του κορωνοΐού.

Από το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας


Εκτύπωση Email

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας 2020

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020. 

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε τον Διοικητικό Απολογισμό έτους 2019 και είπε τα εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Δεκαετία που τελείωσε με το τέλος του 2019 δεν ήταν μια συνηθισμένη δεκαετία για την πατρίδα μας και τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε. Είναι βέβαιο ότι τα όσα συνέβησαν αυτήν την δεκαετία που πέρασε 2010 – 2019 δεν έχουν αποτιμηθεί ακόμη στο σύνολό τους. Έχει αποτιμηθεί όμως η καταστροφή που έφερε στους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα. Οι εργαζόμενοι έχουν χάσει κατά χιλιάδες τις δουλειές τους, έχουν χάσει πάνω από το 50% των εισοδημάτων τους και έχουν ενταχθεί σε καταστάσεις αβεβαιότητας και ανασφάλειας που δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα τελειώσει. Επιπλέον έχουν χάσει πάνω από το 50% των κατακτήσεών τους που τον προηγούμενο αιώνα κατέκτησαν.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας

Στις 18/12/2019 πραγματοποιήθηκε ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΑΞΙΩΜΑ                                                                                                        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                     ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΠΟΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                        ΧΑΛΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ( ΤΑΜΙΑΣ)                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΠΛ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ( ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ)                          ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ                                                                    ΧΡΥΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ                                                     ΜΠΕΡΜΠΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡ/ΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ              ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ                                                                                                           ΑΡΛΑΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ                                                                                                           ΝΤΑΛΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ                                                                                                           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ                                                                                                           ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΟΣ                                                                                                           ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Εκτύπωση Email

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30-09-2019

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 22827 Kαβάλα 30-9-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την τραμπούκικη συμπεριφορά του μέλους του Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου και μέλους του ΠΑΜΕ Γιαγκίδη Ιωάννη που για πολλοστή φορά και στην προσπάθειά του να εμποδίσει το Δ.Σ. να πάρει αποφάσεις – κάτι που ποτέ δεν κατάφερε- παρανομεί. Συγκεκριμένα μετά το πέρας του Δ.Σ. χτύπησε στο κεφάλι και τράβηξε επανειλημμένα από τα μαλλιά την Γενική Γραμματέα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας η οποία στη συνέχεια νοσηλεύθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παραλλήλως με την θρασύτητα που τον διακρίνει άρπαξε τα κλειδιά του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου από την Γενική Γραμματέα τα πέταξε στο εξαγριωμένο πλήθος που είχε κουβαλήσει για να μπουκάρουν ανεμπόδιστοι στο εσωτερικό του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας. Οι εξαγριωμένοι ΠΑΜΙΤΕΣ που με συνθήματα και ύβρεις καταφέρονταν εναντίον της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου αφού μπούκαραν καθυβρίζοντας την Γενική Γραμματέα και πετώντας καφέ και μπουκάλια νερό πάνω της στην είσοδο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, την έσυραν κυριολεκτικά και εισήλθαν στον χώρο. Πρωτοστατούσαν στην «προσπάθεια» αυτή γνωστά πρόσωπα του ΚΚΕ Καβάλας συνταξιούχοι και άσχετοι με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καβάλας μπερδεύοντας προφανώς το κόμμα με το συνδικάτο και αντιθέτως.

Το ΠΑΜΕ για μια ακόμη φορά έδειξε τις δημοκρατικές του αρχές βάσει των οποίων συμμετέχει στους θεσμούς του συνδικαλιστικού κινήματος. Διακηρυγμένος σκοπός τους είναι : Αποφασίζει η ισχνή μειοψηφία δια της βίας. Τέρμα οι πλειοψηφίες, κατάλυση δια της βίας των δημοκρατικών θεσμών και εφαρμογή της δικτατορίας του Προλεταριάτου. Δυστυχώς συνεχίζουν ατιμώρητοι αφού τα όργανα της τάξης που ήταν παρόντα μόνο έβλεπαν.

Από το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας

 

Από το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας


Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28-08-2017

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ  ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ  Δαγκλή 19 (  2510/223782-226515  FAX  231000 Τ.Κ.  65403
e-mail :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΡ.  ΕΓΚΡ.  ΑΠΟΦ.  ΠΡΩΤ.  ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ.: 21914         Kαβάλα    28-08-2017

Προς: Τα Σωματεία της δύναμης του  Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις - εκδηλώσεις - πορεία που διοργανώνονται με πρωτοβουλία της Γ.Σ.Ε.Ε. και των Εργατικών Κέντρων Βορείου Ελλάδας εν' όψει της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στις 9-9-2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ. στο Άγαλμα του Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη. 

Καλεί τα σωματεία του και όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην μεγάλη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 9-9-2017 στις 6:00 το απόγευμα στο Άγαλμα του Βενιζέλου , στην Πλατεία Αριστοτέλους, με σκοπό να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στις πολιτικές της ύφεσης που βλάπτουν ανεπανόρθωτα τα εισοδήματα και τις ζωές μας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο οργανώνει αποστολή προς τη Θεσσαλονίκη με λεωφορεία χωρίς επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει τα σωματεία - μέλη μας να μας γνωστοποιήσουν τα ονόματα των ενδιαφερομένων μελών τους μέχρι Δευτέρα 4/9/2017 και ώρα 2:00 το μεσημέρι στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου στο τηλέφωνο 2510-226515.

Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘ.               ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤ.

Κοινοποιείται: Μέλη Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας

Εκτύπωση Email

Κινητοποίηση για τα διόδια

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ  ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ  Δαγκλή 19 (  2510/223782-226515  FAX  231000 Τ.Κ.  65403
e-mail :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΡ.  ΕΓΚΡ.  ΑΠΟΦ.  ΠΡΩΤ.  ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ.: 21857         Kαβάλα    18-07-2017

Δελτίο Τύπου

Το Εργατουπαλληλικό Κέντρο Καβάλας καλεί όλους τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους και τα σωματεία της δύναμης του στην   Παν - Καβαλιώτικη Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με τον αποκλεισμό του κόμβου του Αγίου Σίλα επί της Εγνατίας Οδού, που διοργανώνει την Τετάρτη 19 Ιουλίου   και ώρα 19:00 ο Δήμος Καβάλας, ενάντια στην άδικη και παράλογη απόφαση εγκατάστασης   νέου σταθμού διοδίων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Είναι υποχρέωση μας να δώσουμε όλοι το παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και να κλιμακώσουμε τον αγώνα για να σταματήσει η Καβάλα να είναι τόπος πειραμάτων.

Προς εξυπηρέτηση της μεταφοράς των δημοτών στο χώρο της κινητοποίησης, θα υπάρχουν λεωφορεία   με αφετηρία το Δημοτικό Κήπο(Σημαίες) κάτω από το Δημαρχείο από τις 18:30.

 

Από το Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας

 

 

 

Εκτύπωση Email

Απάντηση της ΠΑΣΚΕ Ν. Καβάλας στα λιβελογραφήματα του ΠΑΜΕ που αναφέρονται στις εκλογικές διαδικασίες των Σωματείων της δύναμης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας

ΠΑΣΚΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα  03/07/ 2017

Το ΠΑΜΕ Ν. Καβάλας με το αληταριό που φέρνει από τις διάφορες Ομοσπονδίες και τους γύρω νομούς κάθε φορά που υπάρχουν εκλογικές διαδικασίες των Σωματείων της δύναμης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας διεκδικεί να γραφεί στο βιβλίο ΓΚΙΝΕΣ για τις ψευτιές τους, τις συκοφαντίες και στην εκ του πονηρού στάση τους που φτάνει μέχρι την οργανωμένη παρεμπόδιση των ψηφοφόρων έξω ακριβώς από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και όπου αλλού γίνονται εκλογές.

Μαρτυρίες πολλών μελών σωματείων καταγράφουν ότι κατά την διάρκεια των ψηφοφοριών τους σταματούν, τους παρεμποδίζουν, τους σπρώχνουν να μην πάνε να ψηφίσουν και τους λένε ότι τα σωματεία αυτά είναι παράνομα, μαϊμού και ότι είναι σωματεία των νταλικέρηδων κλπ, κλπ. Αυτή είναι η νομιμότητα που επικαλούνται ότι ελέγχουν. Και για να γνωρίζουν ΟΛΟΙ και ο κάθε πολίτης και ο κάθε εργαζόμενος στις εκλογικές αυτές διαδικασίες δεν έχουν ούτε ψηφοδέλτιο, ούτε υποψήφιους, ούτε μέλη στον κατάλογο του μητρώου μελών και παρόλα αυτά θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο. Ασφαλώς προς όλους γίνεται κατανοητό το γιατί.. Η απομόνωσή τους από την κοινωνία και το εργατικό κίνημα είναι καταγεγραμμένη. Τώρα ανακάλυψαν τον τραμπουκισμό και τον χρησιμοποιούν ως εργαλείο για να απομονώσουν τους εργαζόμενους από την ΠΑΣΚΕ και το συνδικαλιστικό κίνημα αφού παλιότερες μέθοδοι δεν απέδωσαν. Όμως μέχρι εδώ. Στο μέλλον ελπίζουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Ν. Καβάλας θα επιληφθεί ώστε να μην γνωρίζουν πότε και που γίνονται εκλογικές διαδικασίες και επιπροσθέτως ο Εισαγγελέας θα πιάσει δουλειά. ΓΙΑΤΙ στο ΠΑΜΕ Ν. Καβάλας κυριάρχησε ο αμοραλισμός χωρίς ηθικούς φραγμούς και η συνδικαλιστική απατεωνιά. Το σημερινό ΠΑΜΕ Ν. Καβάλας δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν του.

Από την ΠΑΣΚΕ Ν. Καβάλας

 

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...